top of page

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

สั่งจองวัตถุมงคลที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รายได้เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดบ้านไร่ และร่วมเป็นเจ้าภาพเททองรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ทางโรงพยาบาลด่านขุนทดได้ขอเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงให้ทางวัดบ้านไร่ช่วยหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อคูณสองอริยาบถ คือ แบบยืนขนาด ๑.๕ - ๒ เท่าขององค์จริง และแบบนั่งเอกลักษณ์ขนาด ๑ - ๑.๕ เท่าขององค์จริง เพื่อประดิษฐานไว้ที่โรงพยาบาล รายได้ส่วนหนึ่งจะใช้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาล

line_oa_chat_230828_095550.jpg
line_oa_chat_230815_105821.jpg
bottom of page