top of page
DSC06570.JPG

วิหารเทพวิทยาคม

(วิหารปริสุทธปัญญา)

วิหารเทพวิทยาคม  สร้างด้วยความสูง ๔ ชั้น  กลางบึง ๓๐ ไร่ของวัดบ้านไร่ ปริมณฑลพระวิหารมีความกว้าง ๖๐ เมตร  ยาว ๖๐ เมตร เป็นอาคารลักษณะทรงกลม  สิ่งก่อสร้างที่ศูนย์กลางกว้าง ๓๐ เมตร โดยประมาณ ความสูงทั้งหมดประมาณ ๔๐ เมตร  บนยอดอาคารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อโลหะหลวงพ่อคูณยืนถือตะบองสูงประมาณ ๕ เมตร 

    วัตถุประสงค์ที่สร้างเพื่อให้วัดบ้านไร่  กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของ จ.นครราชสีมา  จัดสร้างขึ้นโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ของบรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่มีศรัทธาอันมั่นคงต่อเจตนารมณ์และวัตรปฏิบัติซึ่งรักษาและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้า  และมุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อคูณ

    กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่า   ผู้ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาและศิษยานุศิษย์ซึ่งศรัทธาเลื่อมใสในบารมีธรรม ของหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ,  รวมทั้งอนุชนรุ่นหลัง  หมายรวมถึง  ยุวชน เยาวชนและนักศึกษา

ของไทย,ชาวต่างชาติทุกเพศทุกวัยที่สนใจในพุทธศาสนาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

“ประติมากรรม” แห่งศรัทธา ปาฏิหาริย์สร้าง “พุทธศิลป์โลก”

“Faithful Sculptures”Miracle Creation of

“World Art Buddhism”

 วิหารเทพวิทยาคม เป็นโครงการระยะที่ ๓ ของแผนการพัฒนา-

อุทยานธรรมวัดบ้านไร่  ก่อสร้างในในวาระที่หลวงพ่อคูณ

ปริสุทฺโธ มีอายุครบ ๙๐ ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖ และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรก

ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ปี ๒๕๕๖ 

          วิหาร สร้างบนพื้นที่กลางบึงน้ำขนาด ๓๐ ไร่ ตัววิหารเป็นรูปวงกลม มีปริมณฑลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง

๖๐ เมตร 

          จุดมุ่งหมายเพื่ออยากให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องอ่านหรือท่องจำ แล้วเลือกหยิบธรรมะที่ถูกจริตกับตนกลับไปปฏิบัติ แม้เพียงข้อเดียว

ก็พอ

          การจัดแสดงเรื่องราวจากพระไตรปิฎกทั้ง ๓ ตะกร้า คือ

สุตตันตปิฎก วินัยปิฎก และอภิธรรมปิฎก จึงนำเสนอออกมาในรูปแบบของงานศิลปกรรม และปริศนาธรรม เพื่อให้คนรู้ศาสนาอย่างง่ายที่สุด

The Vihara was the third-phase of the Dhamma Park Development Plan of Wat Baan Rai. The Project celebrates the 90th anniversary of Luang Phor Khoon. The construction commenced in 2011 at a siet that included a large pond covering a total area of 30 rai,or 11.8 acres. The Vihara is round in shape with a diameter of 60 metres.

          The aim of the project is for Buddhists everywhere to come and learn the teachings of the Lord Buddha by simply experiencing the Vihara, rather than the usual reading and reciting of the Buddha”

steachings. It is hoped that the visitors will leave and return home after choosing even just one Dhamma that best suits their life and continue to practice that teaching. 

           The demonstration of the three baskets of Pitaka, including Sutta Pitaka, Vinaya Pikata and Abhidhamma Pitaka represented in both art forms and dhamma puzzies, allow visitors an easy way to learn Buddhsim.

ประชุมทีมงาน

โมเดล

ตอกเสาเข็ม

โครงสร้างอาคาร

ปรึกษางาน

สเก็ตช์ภาพ

พิธีเจิมเสาเอก

เทพื้นอาคาร

โครงสร้างเหล็กภายใน

แบบหลังคา

ชิ้นงานเซรามิค

เด็กๆเรียงกระเบื้อง

นาคช่อฟ้า

พญานาค 19 เศียร

พุทธประวัติ

วิหาร

หัวบัวเสาพระชาติ

ซุ้มวรุณ

ติดกระเบื้องและเสา

ผนังทศชาติ

โครงสร้างเหล็กภายใน

ระเบียงกันตก

หลังคาโดม

DSC06399.JPG
bottom of page