top of page

ที่เที่ยวแนะนำ

recommended tourist spots

DSC06356.JPG

ทุ่งกังหันลม

The wind farm

ทุ่งกังหันลมห้วยบ.jpg

ทุ่งกังหันลมห้วยบง แห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ใน ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศรอบๆ จะถูกล้อมรอบไปด้วย

ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย ของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนั่นเองค่ะ และยังถือว่าเป็นกำลังการผลิตพลังงานลมที่สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

Dan Kwian Pottery

Screen Shot 2566-02-21 at 20.37.39.png

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ในสมัยโบราณตำบลนี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้าขายระหว่างโคราช-เขมร มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ชาวบ้านใช้ดินริมฝั่งแม่น้ำมาปั้นภาชนะใช้สอย และได้ทำสืบต่อกันมานับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินดำสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ของสีแบบดินเผาด่านเกวียนโดยเฉพาะ

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
Museum of Petrified Wood

ไม้กลายเป็นหิน.jpg

ช้างดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ Khorat Fossil Museum

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการวิชาการด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณีโคราชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)  รวมทั้งจะเป็นผู้นำของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกดำบรรพ์ และผู้นำของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

bottom of page